Εξαγωγές

Στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων μας προχωρήσαμε στην ίδρυση σύγχρονου διαλογητηρίου και ψυκτικών θαλάμων στο Ναύπλιο για την συσκευασία και εμπορία εσπεριδοειδών.

Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν την πιο πρόσφατη επένδυσή μας και χρησιμεύουν στησυσκευασία και την προώθηση των εσπεριδοειδών. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρασε μια έκταση 5.000 τ.μ. με χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων. Τα ψυγεία 500 τ.μ.έχουν ελεγχόμενη θερμοκρασία προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ιδανικές συνθήκεςσυντήρησης. Οι αποθηκευτικοί μας χώροι 1.000 τ.μ. συνδέονται με ειδικές εγκαταστάσειςφόρτο-εκφόρτωσης για ασφαλή διακίνηση των προϊόντων.