Ναβαλίνες

Μεσαίου μεγέθους καρπός, σφαιρικού ή ωοειδούς σχήματος, ερυθρού πορτοκαλί χρώματος,με σάρκα χυμώδη ή άσπερμη, με εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία Ναβαλίνες είναι από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.Ξεχωρίζει για τη γλυκιά του γεύση και την πρωιμότητα του.

Οι κάτωθι φωτογραφίες είναι ένα δείγμα της συνεχούς μας προσπάθειας , να επιλέξουμετα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες συνθήκες συσκευασίας , με σκοπό να διατηρήσουμεκαι να διαφυλάξουμε την φρεσκάδα καθόλη την διάρκεια της μεταφοράς.