Μέρλιν

ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ (ΜΕΡΛΙΝ). Μεγάλος καρπός, σφαιρικού σχήματος, έντονου πορτοκαλί χρώματος, με χυμώδη άσπερμησάρκα, με εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Έχει μεγάλη αντοχή στις μεταφορές και στην αποθήκευση, είναι καρπός που καθαρίζει εύκολα και διακρίνεται για την εξαιρετικήτου γεύση σαν επιτραπέζιο φρούτο. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία των Ομφαλοφόρων πορτοκαλιών είναι από τα μέσα Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Τα πλεονεκτήματα των Ομφαλοφόρων είναι η μεγάλη αντοχή τους στις μεταφορές και στην αποθήκευση.