Νόβα

Οι κάτωθι φωτογραφίες είναι ένα δείγμα της συνεχούς μας προσπάθειας , να επιλέξουμετα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες συνθήκες συσκευασίας , με σκοπό να διατηρήσουμεκαι να διαφυλάξουμε την φρεσκάδα καθόλη την διάρκεια της μεταφοράς.